• , ,
 • , . ,
 • , ,
 • , -
 • (OVARIUM), .
 • , 1) ,
 • ,
 • ,
 • ,
 • ,
 • ,
 • , Ȩ
 • ,
 • (LEPUS),
 • ,
 • ,
 • ,
 • ,
 • , (
 • .-. ,
 • ,
 • ,
 • ,
 • , ,
 • , .
 • ,
 • , -
 • ,
 • , ,
 • ,
 • , ,
 • ,
 • - ,
 • ,
 • , Ȩ
 • ,
 • , 1)
 • (OROBANCHE),
 • ,
 • (EMBRYO),
 • ,
 • ,
 • , ,
 • , . .
 • ,
 • ,
 • , .
 • , .
 • , 1)
 • ,
 • , .
 • ٨ ,
 • (STELLARIA), ,
 • , ,
 • ,
 • , (. .
 • , .-.
 • , (BOS
 • , -,
 • (CHLEROPS PUMILIONIS),
 • ˨ , ˨
 • , -
 • ˨ , ,
 • , . 12,5%-
 • ,
 • ,
 • , ,
 • , .
 • ,
 • , .
 • , ˨
 • , 1) Ȩ
 • ,
 • , ˨
 • ,
 • ,
 • ,
 • ˨ , .
 • ,
 • , .
 • ,
 • ,
 • (PRAGMA),
 • (APHELENCHOIDESFRAGARIA), .
 • - , ,
 • (TARSONEMUS FRAGARIAE),
 • , ;
 • , ;
 • , ;
 • , , .
 • ,
 • ,
 • ,
 • ,
 • ,
 • , ,
 • , .
 • ͨ, .
 • , ,
 • (CARYOPSIS) , ,
 • (BRUCHIDAE), .
 • ,
 • ,
 • ,
 • ,
 • , .
 • ,
 • ,
 • - ,
 • -
 • ,
 • ,
 • ,
 • ,
 • ( . ZYGOTOS
 • (ZIZIPHUS),
 • ,
 • ,
 • , ,
 • ,
 • , ,
 • , -
 • , -;
 • ,
 • ,
 • , .
 • ( . SENDER
 • (UMBRELLA),
 • (DEPRESSARIA DEPRESSELLA),
 • ͨ, .-.
 • , (UMBELLIFERA, APIACEAE),
 • ( . ZON
 • , ,
 • ͨ,
 • , , ,
 • ( . ZOON
 • ( . ZOON
 • ( . ZOON
 • ,
 • ר,
 • ( . ZOON
 • ( . ZOON
 • , .
 • (BISON BONASUS),
 • (DENIES),
 • , ,